Modelo 1993

US $250.00
DORADO, Puerto Rico
Year: 1993
Mileage: 116004
Make: Mitsubishi