Daihatsu Rocky


Garden City, Idaho, United States
Year: 1992
Mileage: 157,789
Make: Daihatsu

1993 Daihatsu Hijet

US $4,495.00
Houston, Texas, United States
Year: 1993
Mileage: 3,600
Make: Daihatsu

Daihatsu ROCKY '92 4x4

US $4,500.00
El Rito, New Mexico, United States
Year: 1992
Mileage: 81,000
Make: Daihatsu

1991 Daihatsu Rocky

US $5,000.00
Las Vegas, Nevada, United States
Year: 1991
Mileage: 187,582
Make: Daihatsu