Daihatsu Rocky

Garden City, Idaho, United States
Year: 1992
Mileage: 157,789
Make: Daihatsu

1993 Daihatsu Hijet

US $4,495.00
Houston, Texas, United States
Year: 1993
Mileage: 3,600
Make: Daihatsu

Daihatsu ROCKY '92 4x4

US $4,500.00
El Rito, New Mexico, United States
Year: 1992
Mileage: 81,000
Make: Daihatsu