» » Page 3

1993 Daihatsu Hijet

US $4,495.00
Houston, Texas, United States
Year: 1993
Mileage: 3,600
Make: Daihatsu

Daihatsu ROCKY '92 4x4

US $4,500.00
El Rito, New Mexico, United States
Year: 1992
Mileage: 81,000
Make: Daihatsu

1991 Daihatsu Rocky

US $5,000.00
Las Vegas, Nevada, United States
Year: 1991
Mileage: 187,582
Make: Daihatsu

Daihatsu HiJet

US $4,000.00
Grove City, Ohio, United States
Year: 1990
Mileage: 4,200
Make: Other Makes

Daihatsu Hijet 1987

US $9,995.00
Miami, Florida, United States
Year: 1900
Mileage: 16,059
Make: Daihatsu

1985 daihatsu hi jet

US $8,500.00
Saint Petersburg, Florida, United States
Year: 1980
Mileage: 4,500
Make: Daihatsu