» » page 8

1988 Honda Civic DX

US $2,000.00
Pompano Beach, Florida, United States
Year: 1988
Mileage: 143,000
Make: Honda

1984 Honda Civic DX


Seekonk, Massachusetts, United States
Year: 1984
Mileage: 137,960
Make: Honda